Fényképek a csoport életéből


Videók a csoport életéből


A háromnemzetiségű Bácsbokodon 1850 táján jelent meg a Mária Kongregáció és váltak a Mária-lányok az egyházi szertartások kiemelt szereplőivé. A fennmaradt egyházközségi dokumentumok tanúsága szerint a Zélity család ebben az időben ajándékozta az egyházközségnek azt a hordozható baldachinos Szűzanya szobrot, amely még ma is megtekinthető a templomban.

A körmenetben a szobrot és a lobogókat az idősebb Mária-lányok vitték, míg a fiatalabb Mária-lányok fehér liliomot tartottak a kezükben. Ezt az elismerést és kitüntetést jelentő szerepet csak az a hajadon tölthette be, aki már részesült az Eukarisztia szentségében. A lányok mindig hófehér ruhába öltöztek, a derekukon és a vállukon átvetve a nemzetiségre jellemző színű szalagot viseltek. A bunyevácok színe a világoskék, a németeké halványzöld volt; a magyarok kezdeti rózsaszín szalagját esetenként a nemzetiszín váltotta fel.

1944-ben, az oroszok bejövetelével megszakadt ez a hagyomány, majd a második világháborút követő társadalmi változások az 1960-as évek közepére teljesen elsorvasztották. E szép vallási hagyomány felelevenítését a Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatásával a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület tagjai vállalták.

FényképekÚrnapi körmenet, 2013

Mária-lány Találkozó, 2013

Szent Erzsébet búcsú, 2015